EESTI ARSTIDE LIIDUS – August 2003

Kokkuhoid meditsiinis ja arsti eetika

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kõik arenenud riigid, kes on kehtestanud solidaarse ravikindlustussüsteemi, on hädas sellega, et medit- siinile ei jätku küllaldaselt raha. See objektiivne paratamatus on ühelt poolt seotud uute teadmistega haiguste patogeneesist, ravist ja profülaktikast, teiselt
poolt areneb meditsiinis kasutatav tehnoloogia – seadmed, aparatuur – ning võetakse kasutusele uusi tõhusaid ravimeid.