HAIGUSJUHT – Jaanuar 2009

Kõnekeskuse reorganisatsioon perinataalse insuldi korral: haigusjuhu kirjeldus

Autorid: Anneli Kolk, Pilvi Ilves, Rael Laugesaar, Tiiu Tomberg, Rene Randver, Kalle Kepler

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artiklis on käsitletud 9aastase lapse haigusjuhtu eesmärgiga tutvustada vasema hemisfääri perinataalse insuldi korral kujunevat ajufunktsioonide reorganisatsiooni. Patsiendil teostati funktsionaalne magnetresonantstomograafia (fMRT) motoorse ja sensoorse kõnekeskuse aktivatsioonitestidega. Mõlemad kõnekeskused lokaliseerusid paremas hemisfääris, kusjuures kliiniliselt lapsel kõnehäiret ei esinenud.

Eesti Arst 2009; 88(1):52−57