MITMESUGUST – November 2004

Konfliktid Eesti organisatsioonides ja ühiskonnas ning nende lahendamine

Autorid: Anu Virovere

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ajalugu tunneb palju konflikte, mis on tekkinud inimeste ja inimrühmituste vahel. Tavaliselt lahenevad kokkupõrked ühe poole täieliku või osalise võiduga ja teise poole täieliku või osalise kaotusega. Tänapäeval räägitakse võimalusest lahendada kokkupõrkeid ja konflikte võitjavõitja mudeli abil, s.o mõlema poole võiduga.