MITMESUGUST – Veebruar 2004

Konkurentsi võimalikkusest Eesti tervishoius

Autorid: Arvi Vask

Artikli PDF

Sissejuhatus

Mõistest konkurents saame rääkida turusuhete olemasolul. Põhimõtteliselt võib tervishoius rääkida kahest turust: turg teenuse osutajate ja teenuse eest maksjate vahel ning turg patsientide ja teenuse osutajate vahel.