ÜLEVAADE – Oktoober 2005

Kõõluste ülekoormusvigastuste konservatiivne ravi

Autorid: Jari Parkkari, Markku Järvinen, Pekka Kannus, Tero Järvinen, Teppo Järvinen

Artikli PDF

Sissejuhatus

Pikaajalised kõõluste ülekoormusvaevused ehk ülekoormustendopaatiad on sportlaste ja pidevalt sarnaseid tööliigutusi tegevate inimeste üks enam levinud ja häirivam probleem. Ülekoormustendopaatiate etioloogia, patogenees ja krooniliseks muutumine on ikka veel paljuski ebaselge. Senimaani ei ole isegi teada, kui suur roll on koormusel endal nende kaebuste tekkes. Kuna tendopaatiate etiopatogenees ei ole selge, on ka nende mitmekülgne ravi enam kliiniliste kogemuste pagasile toetuv kui teaduslikult tõestatud ja kontrollitud. Teaduslikult on tõestatud seos korikosteroidhormoonide süstete ja lihaskõõlusaparaadi ekstsentriliste harjutuste ehk pidurdusmehhanismil põhinevate liigutuste ravitoime. Teiste konservatiivsete ravimeetodite kohta puudub korrektsetel uuringutel põhinev analüüs või on saadud tulemused vasturääkivad.

Eesti Arst 2005; 84 (10): 718–722