MITMESUGUST – Oktoober 2008

Kopsuarteri trombemboolia tänapäevane radioloogiline diagnostika

Autorid: Kai Ulst, Pilvi Ilves, Marianna Frik-Amelin

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kliinilise läbivaatuse ja laboratoorse­te analüüside kõrval on piltdiagnostika suure tähtsusega kopsuarteri trombem­boolia (KATE) diagnoosimisel. Kaua aega on KATE diagnoosimise juhtivaks radioloogiliseks meetodiks olnud kop­sude ventilatsiooni/perfusiooni (V/P) stsintigraafia ja kopsuarterite angio­graafia. Koos mitmekihi-kompuuterto­mograafide laialdase levikuga on kop­suarterite kompuutertomograafi line angiograafia (KTA) muutunud tänu oma suurele tundlikkusele ja spetsiifi lisusele kuldstandardiks kopsuarteri trombem­boolia visualiseerimisel. Meetod või­maldab visualiseerida trombimasse nii kopsuarteri peaharudes kui ka kopsuar­terite subsegmentaarharudes. Artiklis on tutvustatud KATE diagnoosimise nüüdisaegseid radioloogilisi meetodeid.

Eesti Arst 2008; 87(10):802−810