UURIMUS – Oktoober 2003

Kopsuväline tuberkuloos Eestis

Autorid: Alan Altraja, Lea Pehme, Mati Rahu, Vahur Hollo

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kuigi tuberkuloosi peamiseks paikmeks on kopsud, võib ta esineda ka paljudes teistes
organsüsteemides, põhjustades raskusi nii diagnoosimisel kui ravi korraldamisel. Artiklis on tutvustatud kopsuvälise ehk ekstrapulmonaalse tuberkuloosi (EPTB, extrapulmonary tuberculosis) epidemioloogilisi uuringuid Eestis, analüüsitud diagnoosimise võimalusi ning erinevate erialaarstide koostööd EPTB diagnostika ja ravi alal.

Eesti Arst 2003; 82 (10): 686–692