ÜLEVAADE – Aprill 2005

Koronaartõve vältimine Soomes

Autorid: Matti J. Tikkanen

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kuigi Soomes rakendatud südame isheemiatõve ennetamise programmid on toonud märkimisväärset edu, on see haigus seal enam levinud kui naabermaades. Soomes on välja töötatud optimaalsed sagedasemate südame isheemiatõve riskitegurite raviprogrammid. Rõhutatud on düslipideemia ravi tõhustamise vajadust.

Eesti Arst 2005; 84 (4): 275-276