ÜLEVAADE – Detsember 2011

Kraniosünostooside ja nendega sagedamini kaasnevate sündroomide diagnostika

Autorid: Heleia Nestal Zibo, Kahro Tall, Edvitar Leibur, Jyri Hukki

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kraniosünostoos on huule- ja suulaelõhe kõrval üks sagedamini esinevaid pea ja näo väärarenguid. Kraniosünostoosiks nimetakse ühe või mitme koljuluu õmbluse enneaegset luustumist, mis võib areneda nii enne kui ka pärast sündi. See anomaalia võib põhjustada kolju ebanormaalset kuju või selle aeglasemat arengut, sõltudes kolju kokkuluustunud õmblusest.
Kõige sagedamini esineb ainult ühe õmbluse luustumist ning selle etioloogia ei ole alati teada. Mitmete õmbluste sünostoosid on iseloomulikud mitmetele geneetilistele sündroomidele.
Häiritud luukasvust tingitud ebanormaalne koljukuju, mida ei ole korrigeeritud, võib põhjustada intrakraniaalse rõhu (IKR) tõusu ning näo- ja ajukolju asümmeetria. IKRi kõrgenemine on peamine tüsistus, mis seondub kraniosünostoosiga, ning IKR võib olla kõrgenenud isegi siis, kui kliinilised sümptomid puuduvad.
On oluline diagnoosida kraniosünostoos võimalikult varajases staadiumis, et vältida ajukahjustuse ning kolju- ja näoluude püsiva deformatsiooni väljakujunemist. Kraniosünostoosi kahtluse korral tuleks laps suunata selle väärarengu käsitlemiseks spetsialiseerunud arsti konsultatsioonile, et täpsustada diagnoos ja koostada raviplaan.

Eesti Arst 2011; 90(11):515-523