ÜLEVAADE – Märts 2023

Kriisiaja probleemid ja õppetunnid

Autorid: Toivo Maimets

Artikli PDF Nähtav ainult registreerunud kasutajatele

Sissejuhatus

Kolm aastat tagasi kuulutas Maailma Terviseorganisatsioon WHO välja COVID-19-pandeemia. Hukkusid kümned miljonid inimesed ning globaalne majandus ja inimsuhted pandi tõsiselt proovile. Ülevaates on keskendutud probleemidele, mida pandeemia on kaasa toonud, ning võimalikele õppetundidele, mida neist teadmiseks võtta.
Probleemid jagunevad kolme suurde rühma, mis on väga erinevad nii tekkepõhjuste kui ka võimalike lahenduste poolest. Esiteks probleemid, mis ei pruugi olla lihtsad, ent millel on konkreetsed lahendused, näiteks uute ressursside lisamine või töötingimuste parandamine. Teise rühma kuuluvad probleemid, mis on seotud valeinformatsiooni aktiivse levikuga, puudutab see siis viiruse leviku vastu kehtestatud kaitsemeetmeid või vaktsiinide efektiivsust. Sellised probleemid ei ole ajaloos uued, ent neile annab tugeva võimenduse tänapäeva sotsiaalmeediakanalite kasutamine. Kolmanda probleemide ringi moodustavad nn nurjatud probleemid, mille lahendused on väga komplekssed või puuduvad need hoopiski. Ometigi on nad olemas ning nendega peab tegelema.