UURIMUS – Veebruar 2006

Kromosoomianomaaliad ja kromosoomivariandid infertiilsetel meestel

Autorid: Jelena Lissitsina, Margus Punab, Ruth Mikelsaar

Artikli PDF

Sissejuhatus

Lastetust esineb umbes 15% peredest. Selle mehepoolsetest põhjustest moodustavad 30% geneetilised tegurid, eeskätt kromosoomihaigused. Eestis on viljatuse tsütogeneetilisi põhjusi seni vähe uuritud. Töös selgitati kromosoomianomaaliate ja kromosoomivariantide seost meeste viljatusega. Selgus, et Eestis elavatel viljatutel meestel, isegi kui nendel ei olnud geneetiliste haiguste sümptomeid, oli kromosoomianomaaliate esinemissagedus suur võrreldes fertiilsete meestega.Spermatogeneesihäiret võivad põhjustada nii sugukromosoomide arvuanomaaliad kui ka autosoomide struktuurianomaaliad. Seepärast on kõiki lastetuid
mehi soovitatav rutiinselt uurida tsütogeneetiliselt, eriti enne pere kunstlikule viljastamisele suunamist.

Eesti Arst 2006; 85 (2): 84–90