HAIGUSJUHT – August

Krooniline sinusiit tsüstilise fibroosi korral haigusjuhu näitel

Autorid: Plaas

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tsüstiline fibroos (TF) on autosoom-retsessiivselt päritav haigus, mis põhjustab tihkete sekreetide teket kogu kehas. TFi korral esineb sagedasti, peaaegu 100%-l juhtudest krooniline rinosinusiit (KRS). Samuti on TF sagedasim ninapolüpoosi põhjustaja lastel ning ninapolüpoosiga lapsi tuleks kindlasti TFi suhtes uurida. Tsüstilise fibroosiga seotud KRSi (TF-KRS) haiged alluvad halvasti medikamentoossele ravile. Ninakõrvalkoobaste endoskoopiline operatsioon (FESS) on ohutu ja tõhus ravimeetod nii lastele kui ka täiskasvanutele ning parandab oluliselt KRSi-haigete elukvaliteeti. TF-KRSi korral rakendatakse laiendatud maksillaarset antrotoomiat, mis hõlbustab postoperatiivset lavaaži. On tõendatud, et ka asümptomaatilistele TF-KRSi patsientidele tuleks rakendada FESSi, mis võimaldab eemaldada ninakõrvalkoobastes pesitsevad patogeensed mikroobid.

Eesti Arst 2018; 97(7):375–378