ÜLEVAADE – Mai 2008

Krooniline südamepuudulikkus

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Kardioloogide Seltsi südamepuudulikkuse töörühm ajakohastas ägeda ja kroonilise südamepuudulikkuse ravi juhendid, mis on kooskõlastatud Eesti perearstide, sisearstide, endokrinoloogide ja erakorralise meditsiini seltsidega ning mida on tunnustanud Eesti Haigekassa. Ravijuhendid on kättesaadavad haigekassa koduleheküljel
http://www.haigekassa.ee/raviasutusele/ ravijuhendid/andmebaas/, samuti Eesti Kardioloogide Seltsi koduleheküljel.

Eesti Arst 2008; 87(5):379−383