ÜLEVAADE – Juuli-August 2009

Krooniline valu – haiguse tagajärg või põhjus?

Autorid: Ain-Elmar Kaasik

Artikli PDF

Sissejuhatus

Valu peetakse krooniliseks, kui see on kestnud kauem kui kuus kuud pärast seda esile kutsunud protsessi paranemist. Mõnikord on tegemist idiopaatilise valuga, mille puhul orgaaniline patoloogia või patofüsioloogiline mehhanism valu põhjusena puudub. Kroonilise valu ravi kavandamisel on oluline eristada, kas tegemist on notsitseptiivse, neuropaatilise või idiopaatilise valuga. Perifeerse toimega mittenarkootilised analgeetikumid on kahe viimati nimetatu puhul toimeta ja võivad soodustada valu krooniliseks kujunemist. Krooniliste muskuloskeletaalsete valudega isikud saavad kasu füüsikalisest ravist, kus esikohal on üldise kehalise vormi paranemine ning patsiendipoolse hoiaku ja motivatsiooni kujundamine.

Eesti Arst 2009; 88(7−8):493−501