MITMESUGUST – Juuni 2005

Krooniline valu ja valukliinik

Autorid: Ursula Koorits

Artikli PDF

Sissejuhatus

Euroopa täiskasvanud rahvastikust kannatab iga viies mõõduka või kroonilise valu all. Krooniline valu halvendab oluliselt patsiendi elukvaliteeti, töövõimet ja psühhosotsiaalset toimetulekut, selle ravi on kulukas. Kroonilise valu ravi nõuab erinevate erialade spetsialistide koostööd ja aktiivset haigega tegelemist. See töö on otstarbekas koondada spetsiaalsetesse ravikliinikutesse.

Eesti Arst 2005; 84 (6):426-432