TÄIENDUSKOOLITUS – Jaanuar 2008

Krooniline valu

Autorid: Ülla Linnamägi

Artikli PDF

Sissejuhatus

Mõeldes meditsiinistuudiumi aastatele, ei meenu, et mõne õppeaine raames oleks käsitletud valu kui kliinilist probleemi tervikuna. Kes peaks spetsialistidest tegelema kroonilise valu kui iseseisva haigusega? Kas perearstid? Närviarstid? Reumatoloogid? Psühhiaatrid? Artikli eesmärk on anda märku, et paljudel juhtudel on krooniline valu ehk täpsemalt kroonilise valu üks alavariant – patoloogiline valu – närvisüsteemist lähtuv sündroom, mis on otseselt seotud neurobioloogiliste muutustega ajus ning millest võiks lähtuda ka ravitaktika.

Eesti Arst 2008; 87(1):53−58