ÜLEVAADE – Oktoober 2006

Krooniline väsimussündroom

Autorid: Antero Leppävuori

Artikli PDF

Sissejuhatus

Väsimust võib defineerida kui kurnatusetunnet ning energia puudumist. Kroonilise väsimuse näol on tegemist väga üldise nähtusega, sageli kaasneb see erinevate haigustega ja on ajutine. Kroonilise väsimussündroomi (KVS) all peetakse silmas seisundit, mille korral keskseks kaebuseks on üle kuue kuu kestnud väsimustunne. Sündroomi kriteeriumite hulka kuulub ka muid sümptomeid, näiteks lihaste valulikkus, kuid puuduvad viited orgaanilisele haigusele.

Eesti Arst 2006; 85 (10): 684–688