KOOLITUSARTIKKEL – Juuni 2016

Kroonilise B-hepatiidi jälgimise ja ravi soovitused rasedust planeerival või rasedal naisel

Autorid: Kadri Kõivumägi, Karmen Stimmer, Riina Salupere, Kristiina Rull, Eda Tamm, Matti Maimets

Artikli PDF

Sissejuhatus

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on maailmas 350–400 miljonit B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni suhtes positiivset isikut. Hinnanguliselt 25–50% nendest on nakatunud perinataalselt või varases lapseeas enne 5. eluaastat. Arvestades sisserännet B-hepatiidi suure levimusega riikidest, on vajalikud HBV-puhused tegevusjuhised perinataalse ülekande vähendamiseks.

Artikli eesmärk on anda ülevaade kroonilise B-hepatiidi käsitlusest rasedust planeerival ja rasedal naisel, tutvustada soovitusi B-hepatiidi profülaktikaks vastsündinutel ning olla juhendiks arstidele.

Artiklis toodud soovitused rajanevad Euroopa Maksauuringute Assotsiatsiooni ja Maailma Terviseorganisatsiooni väljaantud ravijuhenditel. Soovitused vastsündinu profülaktika kohta põhinevad USA ja Suurbritannia immuniseerimisjuhenditel, mille on välja andnud Public Health England ja Advisory Committee on Immunization Practice.

Eesti Arst 2016; 95(6):389–392