MITMESUGUST – Oktoober 2007

Kroonilise C-hepatiidi ravijuhend 2007

Artikli PDF

Sissejuhatus

Krooniline C-hepatiit on oluline tervishoiuprobleem. C-hepatiidi levimus maailma eri piirkondades on erinev, haigestunuid on mõnes piirkonnas isegi üle 10% rahvastikust, Eestis hinnanguliselt umbes 1%. Kuni 70% kroonilise viirushepatiidi juhtudest on põhjustanud C-hepatiidi viirus (HCV), mille ülekanne toimub põhiliselt nakatatud vere ja kehavedelike kaudu. Kuigi verekomponentide ülekande ja teiste meditsiiniliste protseduuride puhul järgitakse tänapäeval ohutusnõudeid, on siiski võimalik nakatuda HCVga. Seksuaalset ülekannet esineb harva (2–5%), perinataalset ülekannet emalt lapsele esineb 1–5%-l juhtudest ning rinnaga toitmise ja HCV ülekande vahel seost ei ole.

Eesti Arst 2007; 86 (10): 778–783