ÜLEVAADE – Mai 2016

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravi: aeg on üle vaadata raviskeem

Autorid: Kaiu Prikk

Artikli PDF

Sissejuhatus

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK) on krooniline hingamisteede progresseeruv haigus, mis põhjustab nii töövõimetust kui ka järjest suurenevaid tervishoiukulutusi. Viimase paari aasta jooksul on arusaam haigusest ning seega KOKi käsitlus ja ravi muutunud. Lisandunud on uued pikatoimelised kombineeritud bronhodilataatorid ja nii on ravivõimalused laienenud ning ka paranenud.

Ülevaates on käsitletud KOKi peamisi ravivõtteid ja arutletud inhaleeritavate pikatoimeliste β2 – agonistide ja antikolinergiliste fikseeritud kombinatsioonravimite rolli üle erineva raskusastmega KOKi-haigete raviskeemis. Käsitletud on ka inhaleeritavate kortikostreroidide näidustusi ja kõrvaltoimeid KOKi ravis.

Eesti Arst 2016; 95(5):315–322