ÜLEVAADE – Jaanuar 2018

Kui ohtlik on sinine valgus silmadele?

Autorid: Mauring

Artikli PDF

Sissejuhatus

Sinise valguse ohtlikkuse kohta on viimastel aastatel avaldatud palju teavet ja selle valguse toksilisus silma võrkkesta suhtes on teaduslikult tõestatud. Kahjustuse tekkemehhanismidest peetakse olulisemateks võrkkesta pigmentepiteeli ja fotoretseptorite kahjustust ning oksüdatiivset stressi. Sinise valguse kumulatiivset toksilisust pole veel näidatud, kuid potentsiaalselt on see ohtlik ning võib viia maakuli ealise degeneratsiooni tekkeni. Aktuaalseks teeb teema see, et tavainimese ekspositsioon lühikesele lainepikkusele on seoses nutitelefonide ja tahvelarvutite ning säästlike sisevalgustusvahendite kasutuselevõtuga suurenenud. Samas ei ole sellise valguse tervisemõjud ja -riskid laias laastus teada. Artiklis on käsitletud eelkõige loomkatsetest saadud infot ning kirjeldatud sinise valguse võimalikku mõju silmadele ja silmahaiguste tekkele.

Eesti Arst 2018; 97(1):21–25