MITMESUGUST – Märts 2006

Kuidas vältida nakatumist linnugrippi?

Artikli PDF

Sissejuhatus

WHO andmeil on 2003. a lõpust kuni 2006. a 13. veebruarini registreeritud 7 riigis 169 linnugripijuhtu inimestel, neist 19 on lõppenud surmaga. Euroopas ei ole inimeste haigestumist linnugrippi seni registreeritud. Küll on mitmes Euroopa riigis viimase 2 kuu jooksul isoleeritud linnugrippi põhjustavat H5N1 viirust surnud veelindudel. WHO soovitusel kavandatakse kõigis Euroopa riikides meetmeid inimeste
linnugrippi haigestumise vältimiseks ja pandeemia ärahoidmiseks. Nii ka Eestis.

Eesti Arst 2006; 85 (3): 179–181