UURIMUS – Aprill 2006

Kuvariga töötamiskohtade riskihindamine

Autorid: Hubert Kahn, Milvi Moks

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kuvariga töötajate töötingimuste selgitamiseks tehti töökeskkonna riskianalüüs. Saadud andmed võimaldasid hinnata ohutegurite mõju töötajate tervisele, eeskätt tööga seotud ülekoormushaiguse osas, ja koostada tegevuskava terviseriskide haldamiseks. Üle poolte uuritutest töötas kuvariga enam kui 75% oma tööajast, ligikaudu 15%-l töötajatest esines õlavöötme, ülajäsemete ja/või seljalihaste ülekoormuse tunnuseid. Kasutades riskianalüüsi tulemusena saadud andmeid, saab negatiivseid mõjutusi oluliselt vähendada töötamiskohta tööohutusnõuete alusel ergonoomiliseks disainides ja töötajaid nõustades.

Eesti Arst 2006; 85 (4): 218–224