ÜLEVAADE – Mai 2009

Kvaliteeditegevus Eesti peremeditsiinis

Autorid: Ruth Kalda

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Perearstide Seltsi viimaste aastate prioriteetseks tegevuseks on olnud erialase arengu stimuleerimine rõhuasetusega erialase pädevuse hindamisel, perearstipraksiste kvaliteedi arendamisel ja hindamisel ning kvaliteetse töö stimuleerimisel. Perearstide väljaõpe Eestis vastab kõikidele ELi nõuetele ning kõigil esmatasandil töötavatel perearstidel on perearsti kvalifi katsioon ehk nad on sertifi tseeritud perearstidena. Perearstide selts on loonud internetipõhise täienduskeskkonna Svoog, mis võimaldab kõigil keskkonnas registreerunud perearstidel jälgida konverentse ja loenguid, mida selts korraldab, ka interneti vahendusel; esitada küsimusi ja vastata küsimustele ning luua oma täienduspunktikonto. Valmimas on perearstipraksiste kvaliteedi käsiraamat.
Alates 2006. aastast on perearstide tasustamise ühe komponendina ette nähtud lisatasud ennetustegevuse, krooniliste haigustega patsientide parema jälgimise ning laiahaardelisema tegevuse stimuleerimiseks. Initsiatiiv selliseks tegevuseks on tulnud perearstide seltsilt, projekti on ette valmistatud alates 2001. aastast ning süsteemi täiustatakse pidevalt ka edaspidi koostöös perearstide seltsi ning haigekassaga.

Eesti Arst 2009; 88(5):362−366