UURIMUS – November 2004

Ladina keele vajalikkusest arstiteaduses meditsiiniüliõpilaste hinnangute põhjal

Autorid: Kaarina Rein

Artikli PDF

Sissejuhatus

Mõne aasta eest arutleti Eesti ajakirjanduses, kas meil oleks otstarbekas teisi Euroopa riike järgides loobuda meditsiinis ladina keele kasutamisest. Teemat, kas ja kuivõrd ladina keel end Eesti meditsiinis õigustab, ei ole siiani keegi uurinud ning seetõttu korraldati 2003/04. aasta sügissemestril küsitlus äsja meditsiinilise ladina keele kursuse sooritanud TÜ arstiteaduskonna tudengite hulgas.

Eesti Arst 2004; 83 (11): 730–737