UURIMUS – November 2009

Laparoskoopilisest koletsüstektoomiast tingitud sapiteede vigastused TÜ kirurgiakliinikus aastatel 2005–2007: epidemioloogia, diagnostika, ravi ja ravi kaugtulemused

Autorid: Margot Peetsalu, Pille Kirjanen, Tiina Adams, Ülle Kirsimägi, Ants Peetsalu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Sapikivitõve kirurgilise ravi valikmeetodiks on laparoskoopiline koletsüstektoomia, mis juurutati Eestis 1993. a. Meie töö eesmärgiks oli uurida selle meetodi kasutamisel tekkivate sapiteedevigastuste epidemioloogiat, diagnostikat, ravi ning ravi kaugtulemusi. Töö näitab, et laparoskoopilisest koletsüstektoomiast tingitud vigastuste ravi on multidistsiplinaarne. Oluline on vältida raskeid vigastusi, kuna tavaliselt nõuavad need kirurgilist ravi, sh kordusoperatsiooni, ja võivad lõppeda letaalselt.

Eesti Arst 2009; 88(11):724−729