ÜLEVAADE – Oktoober

Laste allaneelatud magnetid: kirjanduse ülevaade ja Tallinna Lastehaigla haigusjuhtude analüüs

Autorid: Märtson et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Laste allaneelatud võõrkehad on suhteliselt sage erakorralise meditsiini osakonda pöördumise põhjus. Magnetid moodustavad võõrkehadest erilise rühma, kuna juhul kui soolesein kogupaksuses või ka ainult limaskest jääb magnetite vahele kinni, võib survest tekkida sooleseina kahjustus: mulgustumine, soolesulgus või uuriste moodustumine soolelingude või soolelingu ja muu seedetrakti osa vahel. Oht on eriti suur seoses nn supermagnetitega. Artiklis on esitatud allaneelatud magneteid käsitleva kirjanduse ülevaade ning analüüsitud 12 Tallinna Lastehaigla haigusjuhtu – pöördumise põhjuseid, diagnoosimist ja rakendatud ravivõtteid ning -tulemusi. Kahe või enama allaneelatud magnetiga patsiendi käsitus on erakorraline, esmane eesmärk on magnetid seedetraktist endoskoopiliselt eemaldada. Selle ebaedu korral võib haigusnähtudeta lapsi jälgida, soovitatavalt lastekirurgia osakonnas, kuna tüsistuste tekkimine on väga tõenäoline. Magnetitega kaasnevatest ohtudest peab jätkuvalt teavitama nii lapsevanemaid kui ka meditsiinipersonali.