UURIMUS – Juuli 2006

Laste ja täiskasvanute 1. tüüpi diabeet Eestis: HLA-DQB1 alleelid ja haigusseoselised autoantikehad

Autorid: Liina Salur, Raivo Uibo, Tarvo Rajasalu, Vallo Tillmann, Ülle Einberg

Artikli PDF

Sissejuhatus

Esimest tüüpi diabeet võib manifesteeruda igas vanuses. Aastatel 2001−2003 esmaselt haigestunud patsientide uuring näitas, et uutest 1. tüüpi diabeedi juhtudest Eestis on täiskasvanute osakaal ligikaudu 50%. Geneetilise riski ja kaitsega seotud HLA II klassi genotüüpide jaotuvus oli lastel ja täiskasvanud haigetel sarnane. Kõiki põhilisi 1. tüüpi diabeediga seotud autoantikehi esines lastel sagedamini kui täiskasvanutel ning suuremal osal haigestunud lastest olid vähemalt kolm autoantikehade testi positiivsed. Samas olid vähemalt kaks 1. tüüpi diabeedi diagnoosi kinnitavat autoantikeha leitavad ka enamikul täiskasvanud patsientidest. Kõige suurem diagnostiline tundlikkus oli nii lastel kui ka täiskasvanutel glutamaadi dekarboksülaasi ja türosiini fosfataasi vastaste autoanti kehade (vastavalt GADA ja IA-2A) kombineeritud testimisel.

Eesti Arst 2006; 85 (7): 418–424