UURIMUS – Detsember 2009

Lastega ravile pöördumise aktiivsus suuõõne profülaktilise läbivaatuse järel

Autorid: Kairi Piho-Ottas, Rita Nõmmela, Silvia Russak, Mare Saag

Artikli PDF

Sissejuhatus

Töö eesmärgiks oli selgitada lasteaia vanema rühma ja esimese klassi laste suuõõne tervist ning ravile pöördumise aktiivsust pärast lapsevanemate teavitamist. Uuringus osales kokku 1472 last. Laste keskmine vanus oli 6,5 aastat. Poisse oli 679, tüdrukuid 745. Suuõõne seisundit hinnati kliinilise vaatluse teel, kasutades valgustust, suupeeglit ja joonlauda. Selgitati välja uuritud laste hambaravi ja ortodontilise ravi vajadus, väljastati lapsevanematele suunamiskirjad ravile pöördumiseks ning aasta pärast hinnati haigekassa andmete põhjal ravile pöördumist. Hammaste raviks pöördusid lapsevanemad raviasutustesse aktiivselt (56–100%), pöördumine varieerus aastati. Ortodondi konsultatsioonile pöördumine oli oodatust väiksem (2–56%) ega sõltunud sellest, kas ravi eest tasunuks haigekassa või lapsevanem.

Eesti Arst 2009; 88(12):785−789