MITMESUGUST – Jaanuar 2004

Lembit Roostar 70

Artikli PDF

Sissejuhatus

Lembit Roostar on sündinud 1. veebruaril 1934 Virumaal Mäetaguse külas. Ta õppis Iisaku 7klassilises koolis, 1953. aastal lõpetas Jõhvi Keskkooli. Aastatel 1953–1959 õppis ta Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonnas. Ülikooli lõpetamise järel mobiliseeriti Lembit Roostar Nõukogude armeesse. Riia Sõjaväehospidalis spetsialiseerus ta sõjaväearstiks. 1959.–1967. a teenis L. Roostar arstina Hiiumaal, Riias ja Valgevenes. 1967.–1969. a oli kirurgiaosakonna ordinaator Riia Sõjaväehospidalis.