ÜLEVAADE – Veebruar 2013

Lipoproteiiniga seostunud fosfolipaas A2 kui uus sõltumatu kardiovaskulaarne riskitegur ja ravi sihtmärk

Autorid: Margus Viigimaa

Artikli PDF

Sissejuhatus

Lipoproteiiniga seostunud fosfolipaas A2 (Lp-PLA2) on aterosklerootilises naastus põletikurakkude toodetud ensüüm, mida kantakse vereringes edasi peamiselt väikse tihedusega liporoteiinidega. Lp-PLA2 toodetakse eriti rohkesti koronaarlesiooni nekrootilises tuumas. Lp-PLA2 ensümaatiline aktiivsus võib põhjustada põletikku ja rakusurma, mis muudavad naastu kergesti ruptureeruvaks. Euroopa Kardioloogide Seltsi 2012. aasta kardiovaskulaarhaiguste preventsiooni juhendis on esimest korda välja toodud Lp-PLA2 kui sõltumatu aterotrombootiline riskitegur. Juhendis on soovitatud määrata Lp-PLA2 sisaldust patsientidel, kel on aterotrombootiline risk suur. Mitmed uuringud on näidanud, et statiinid vähendavad Lp-PLA2 aktiivsust ja massi. Tänapäeval toimuvad ulatuslikud kliinilised uuringud Lp-PLA2 inhibiitoritega. Darapladiib on esimene Lp-PLA2 inhibiitorite klassi ravim ja selle toimet on laialdaselt uuritud. See ravim pärsib Lp-PLA2 aktiivsust plasmas ja arterosklerootilises naastus ning võib anda kliinilist kasu südame-veresoonkonnahaiguste ennetamisel. Darapladiibiga jätkuvad ulatuslikud kliinilised uuringud, millest tähtsamad on III faasi uuringud STABILITY ja SOLID-TMI 52. Nende uuringute tulemused määravad Lp-PLA2 inhibitsiooni ning darapladiibi koha ateroskleroosi ravis ja tüsistuste preventsioonis.
Eesti Arst 2013; 92(2):92–97