LISA – September 2005

LISA Teadurite, õppejõudude ja magistrantide teaduskonverentsi teesid

Artikli PDF

Sissejuhatus

II tüüpi diabeedile (DM2) iseloomuliku intensiivse aterosklerootilise protsessi üheks põhjuseks peetakse põletikulise fooni kõrgenemist neil haigetel.

Eesti Arst 2005; 84 (9): 650–697