LISA – November 2009

Lodiluu mitteparanenud murdude ravi luuplastikaga

Autorid: Armin Heiman, Lea Saapar

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2009; 88(Lisa3):56