ÜLEVAADE – Juuni–juuli

Loodet ja vastsündinut ohustavad ema infektsioonid

Autorid: Grünvald

Artikli PDF

Sissejuhatus

Raseduse ajal emal esinevad nakkushaigused võivad loodet kahjustada mitmel viisil, põhjustades sealhulgas kuulmis- ja nägemiskahjustusi, jäsemete hüpoplaasiaid ning arenguhäireid. Niisugused infektsioonid võivad lõppeda ka üsasisese surmaga, teisalt esineda nii naisel kui ka lootel igasuguste sümptomiteta. Nakkushaigusega raseda käsitluseks ei leidu ühest juhendit ega algoritmi, sest võimalike patogeenide hulk on suur ning mitmekesine. Tervishoiutöötajana peab silmas pidama kahe patsiendi iseärasusi ja vajadusi. Ema varasema kokkupuute olemasolu haigustekitajaga või selle puudumine ning raseduse suurus nakatumisel on vaid mõned tegurid, mis loote infektsiooni raskusastet mõjutavad. Lisaks oleneb gestatsiooniajast ja ka haigustekitajast nakkuse emalt lootele ülekande tõenäosus, mis jällegi rõhutab juhupõhise käsitlusviisi olulisust.