ÜLEVAADE – Detsember 2017

Loovteraapia kontseptsioonist, rakendamisest ja tõenduspõhisusest

Autorid: Rüütel

Artikli PDF

Sissejuhatus

Artikkel on ajendatud professionaalse loovteraapia väljakujunemisest ning loovterapeutide rakendamise suurenemisest Eestis. Loovterapeutilistel meetoditel on mitmeid variante ning sellest tingituna esineb nii teenuse osutajatel kui ka kasutajatel sellest erinevaid arusaamu. Seetõttu on artiklis esitatud loovteraapia üldised kriteeriumid, selgitatud teraapia mitmetasandilisust, lähtudes eesmärkidest, ning tehtud ülevaade loovteraapia uurimustest ja ravitulemustest.