ÜLEVAADE – November 2010

Maksasiirdamise areng maailmas ja juurutamine Eestis

Autorid: Toomas Väli

Artikli PDF

Sissejuhatus

Maksasiirdamine on 50 aastaga muutunud eksperimendist mitmete maksahaiguste ravi valikmeetodiks kogu maailmas. Maksasiirdamise kiire areng, eriti Soomes alates 1982. aastast, Helsingi ja Tartu Ülikooli kirurgiakliinikute tihe koostöö ning meie vajadused innustasid probleemi lahendamisele. Nagu näitas rahvusvaheline kogemus, tuli alustada eksperimendist. Meie poolt 48 eksperimentaalse´maksasiirdamise operatsiooniga omandatud anestesioloogiline ja kirurgiline tehnika sai rahvusvahelise tunnustuse Põhjamaade transplantoloogide 17. kongressil Kopenhaagenis 1993. aastal. Esimene edukas kliiniline maksasiirdamine tehti Tartus 1999. aastal. Aastatel 1999–2009 on Tartus tehtud 12 maksasiirdamist kolestaatilisi haigusi, maksa pahaloomulisi kasvajaid, Buddi-Chiari sündroomi, tsüstilist fibroosi, C-hepatiiti ja kombineeritud alkohoolset tsirroosi põdevaile haigeile. Meie senise kliinilise maksasiirdamise tulemused koos kirurgiliste tüsistuste analüüsi ja 75% aastase elulemusega on saanud rahvusvahelise tunnustuse Põhjamaade transplantoloogide 25. kongressil 2010. aastal Helsingis.

Eesti Arst 2010; 89(11):739−744