UURIMUS – Veebruar 2006

Mammograafia ja Pap-testi kasutamine Eestis

Autorid: Aleksei Baburin, Mare Tekkel, Mati Rahu, Tatjana Veideman

Artikli PDF

Sissejuhatus

Mammograafia on tänapäeval ainuke rinnavähi ja Pap-test emakakaelavähi sõeluuringumeetod, mille rakendamine on vähendanud suremust nende pahaloomuliste kasvajate tõttu. Artiklis on analüüsitud kummagi uuringumeetodi kasutamist Eesti täiskasvanud rahvastiku tervise käitumis uuringu 2004 põhjal olukorras, kus riigis organiseeritud skriiningut ei toimu. Võrreldes 2000. aastaga oli mammo grammi teinute osa 45–64aastaste naiste seas suurenenud, Pap-testi läbinute osa 16–64aastaste rühmas aga vähenenud. Vanusest sõltumatult tehti viimase kahe aasta vältel mõlemat uuringut teistest harvemini mittetöötavatele või maatöid tegevatele naistele ning neile, kes eirasid ka muid tervisekäitumissoovitusi. Mammogramme tehti rohkem naise ja Pap-testi valdavalt arsti algatusel, seetõttu mõjutasid sotsiaal-majanduslikud ja tervisekäitumuslikud tegurid Pap-testi tegemist vähem.

Eesti Arst 2006; 85 (2): 72–77