UURIMUS – August 2003

Maokorpuse limaskesta atroofia, seerumpepsinogeen I ja vagotoomia: duodenaalhaavandiga patsientide pikaajaline uuring

Autorid: Ants Peetsalu, Julio Valle, Margot Peetsalu, Matti Härkönen

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uurimus näitab seoseid maokorpuse limaskesta kroonilise aktiivse gastriidi, atroofia ning
seerumpepsinogeen I taseme vahel duodenaalhaavandi haigetel vagotoomia järel 14 aasta jooksul sõltuvalt vagotoomia täielikkusest.

Eesti Arst 2003; 82 (8): 524–531