PÄEVAKORRAL – Oktoober 2007

Meditsiin ja meedia

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tervis ja arstiabi on kogu ühiskonna ja iga inimese jaoks tundlik teema. Viimastel aastatel on toimunud muutused inimeste arusaamades meditsiinist ja arstiabist. See ei ole enam arstide tsunftisisene tabuteema, inimestel on ise õigus otsustada oma tervise ja osutatava arstiabi üle, tunnistame patisendi autonoomiat. Ajakirjandus – meedia laias mõistes – huvitub järjest enam kõigest ja kajastab seda, mis on seotud tervise ja arstiabiga. Sagedasti on ajakirjanikel ja arstidel erinevad lähenemisnurgad ja arusaamad probleemidest. Meedia informeerib inimesi, stimuleerib diskussiooni, kuid osapooli vastandades toob ka esile konfliktid.

Eesti Arst 2007; 86 (10): 713