MITMESUGUST – Veebruar 2008

Meditsiinidoktor Chris Pruunsild

Autorid: Tiina Talvik

Artikli PDF

Sissejuhatus

Chris Pruunsild (neiuna Zilmer) kaitses 28.05.2007 edukalt doktoriväitekirja teemal “Juveniilne idiopaatiline artriit (JIA) Eesti lastel” (“Juvenile idiopathic arthritis in children in Estonia“). Töö juhendajad olid emeriitprofessor Tiina Talvik TÜ lastekliinikust ja dots Pirkko Pelkonen Helsingi Ülikoolist. Tööd oponeeris dotsent Pekka Lahdenne, Helsingi Ülikooli lastereumatoloog.

Eesti Arst 2008; 87(2):160