MITMESUGUST – Detsember 2005

Meditsiinidoktor Elias Lönnrot

Autorid: Maie Toomsalu

Artikli PDF

Sissejuhatus

Soome eepose “Kalevala” koostaja Elias Lönnrot sündis 9. aprillil 1802. a Paikari kihelkonna rätsepa pojana. Raskustega võideldes õnnestus tal jõuda gümnaasiumi lõputunnistuseni. Kõrghariduse omandamist alustas ta 1822. a Turu Akadeemias, doktorikraadini jõudis 1832. a Helsingis. Töötades provintsiarstina Kajaanis, pööras ta suurt tähelepanu vaktsineerimisele. Oma arstlikus tegevuses oli ta oli eelkõige hügieenik ja profülaktik, temas oli vähe usku tolleaegsetesse ravimitesse.

Eesti Arst 2005; 84 (12): 888–894