MITMESUGUST – Veebruar 2008

Meditsiinidoktor Eve Õiglane-Šlik

Autorid: Tiina Talvik

Artikli PDF

Sissejuhatus

4. juunil 2007 kaitses Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja Eve Õiglane-Šlik teemal “Angelman and PraderWilli syndromes in Estonia“ (Angelmani ja Praderi-Willi sündroom Eestis). Töö valmis TÜ lastekliinikus professor Tiina Talviku ja
dotsent Katrin Õunapi juhendamisel. Oponendiks oli kliinilise geneetika professor Constance Schrander-Stumpel Maastrichti Ülikoolist.

Eesti Arst 2008; 87(2):162