MITMESUGUST – Oktoober 2003

Meditsiinidoktor Helena Soomer

Autorid: Edvitar Leibur

Artikli PDF

Sissejuhatus

19. juunil 2003 kaitses Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja Helena Soomer. Töö “Isiku tuvastamise ja vanuse määramise meetodite usaldatavus kohtustomatoloogias” (“Validation of identification and age estimation methods in forensic odontology”) valmis Tartu ja Helsingi Ülikoolis. Tööd juhendasid professor Edvitar Leibur TÜ stomatoloogia kliinikust ja doktor Helena Ranta (PhD) Helsingi Ülikooli
kohtumeditsiini osakonnast. Väitekirja oponeeris Irena Dawidson (PhD), kes on Rootsi Rahvusliku Kohtumeditsiini Ameti kohtuodontoloogia sektsiooni juhataja. Oponent märkis tunnustavalt töö kõrget metoodilist taset, uurimistulemuste tähtsust ning rakendatavust kohtuarstiteaduses. Nõukogu otsusega tunnistati Helena Soomer meditsiinidoktori kraadi vääriliseks, kaitsmise hindeks summa cum laude.