MITMESUGUST – Märts 2007

Meditsiinidoktor Heli Tähepõld

Autorid: Marje Oona

Artikli PDF

Sissejuhatus

8. juunil 2006 kaitses Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja Heli Tähepõld. Väitekiri „Konsultatsioon peremeditsiinis” („Patient consultatsion in family medicine”) valmis TÜ peremeditsiini õppetoolis professor Heidi-Ingrid Maaroosi juhendamisel. Väitekirja oponeerisid dots Helle Karro TÜ naistekliinikust ning prof Airi Värnik Eesti-Rootsi vaimse tervise ja suitsidoloogia instituudist.

Eesti Arst 2007; 86 (3): 222