MITMESUGUST – Mai 2010

Meditsiinidoktor Kai Kliiman

Artikli PDF

Sissejuhatus

Tartu Ülikooli (TÜ) Kliinikumi kopsukliiniku arst-õppejõud Kai Kliiman kaitses 5. märtsil 2010 TÜ arstiteaduskonna nõukogu ees meditsiinidoktori väitekirja „Highly drug-resistant tuberculosis in Estonia: risk factors and predictors of poor treatment outcome“ („Ravimiresistentne tuberkuloos Eestis: riskifaktorid ja negatiivse ravitulemuse riskitegurid”).

Eesti Arst 2010; 89(5):374