MITMESUGUST – Oktoober 2007

Meditsiinidoktor Kaja Põlluste

Autorid: Margus Lember

Artikli PDF

Sissejuhatus

21. mail 2007 kaitses Göteborgis Põhjamaade Rahvatervise Kõrgkoolis (Nordic School of Public Health) doktoriväitekirja rahvatervise erialal Tartu Ülikooli sisekliiniku teadur Kaja Põlluste. Töö „Tervishoiureformid Eestis – vastuvõetavus, rahulolu ja mõju rahva tervisele“ valmis Põhjamaade Rahvatervise Kõrgkooli tervishoiukorralduse professori
Runo Axelssoni juhendamisel, töö oponendiks oli professor Göran Tomson Stockholmi Karolinska Instituudi rahvusvaheliste tervishoiusüsteemi-uuringute osakonnast.