MITMESUGUST – Veebruar 2005

Meditsiinidoktor Marje Oona

Autorid: Heidi-Ingrid Maaroos

Artikli PDF

Sissejuhatus

12. jaanuaril 2005. a kaitses polikliiniku ja perearstiteaduse õppetooli assistent ja teadur Marje Oona Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees oma doktoritööd “Hel icobacter pylori infektsioon lastel: epidemioloogilisi ja ravi aspekte”. Väitekirja oponeeris hel icobacter’i korüfee Euroopas ja kogu maailmas professor Francis Mégraud
Victor Segalen Bordeaux’ II Ülikoolist. Töö juhendajaks oli professor Heidi-Ingrid Maaroos Tartu Ülikooli polikliiniku ja perearstiteaduse õppetoolist. Uurimus tehti Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas perearstiteaduse õppetooli, lastekliiniku, mikrobioloogia instituudi ja immunoloogia õppetooli koostööna. Koostööpartneriks oli ka Lundi Ülikool Rootsis.

Eesti Arst 2005; 84 (2): 132