MITMESUGUST – Veebruar 2009

Meditsiinidoktor Paul Korrovits

Autorid: Reet Mändar

Artikli PDF

Sissejuhatus

5. septembril 2008 kaitses Tartu Ülikoolis doktoriväitekirja Paul Korrovits. Töö teemaks
oli “Asümptomaatiline põletikuline prostatiit: levimus, etioloogilised tegurid,
diagnostikavõimalused”. Tööd juhendasid dots Reet Mändar (TÜ mikrobioloogia instituut)
ja dr Margus Punab (TÜ Kliinikumi androloogiakeskus) ning oponeeris prof Michael Marberger Viini Ülikoolist.

Eesti Arst 2009; 88(2):141−142