MITMESUGUST – Märts 2008

Meditsiinidoktor Pille Ööpik

Autorid: Ruth Kalda

Artikli PDF

Sissejuhatus

6. juunil 2007 kaitses edukalt Tartu Ülikooli arstiteaduskonna kraadinõukogu ees doktoriväitekirja TÜ peremeditsiini õppetooli assistent Pille Ööpik. Töö teemaks oli „Depressiooni käsitlus peremeditsiinis“ („Management of depression in family medicine“). Töö valmis professor Heidi-Ingrid Maaroosi juhendamisel, kaitsmisel olid oponentideks professor Airi Värnik Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudist ning professor Veiko Vasar Tartu Ülikooli psühhiaatriakliinikust.

Eesti Arst 2008; 87(3):226