MITMESUGUST – Märts 2008

Meditsiinidoktor Tarvo Rajasalu

Autorid: Raivo Uibo

Artikli PDF

Sissejuhatus

16. oktoobril 2007 kaitses Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees oma doktoriväitekirja “Autoimmuunne diabeet: immunoloogiline uuring 1. tüüpi diabeediga haigetel ja eksperimentaalse diabeedi mudelis (RIP-B7.1 hiirtel)” TÜ sisekliiniku endokrinoloogia vanemarstõppejõud Tarvo Rajasalu. Väitekirja kliiniline osa valmis TÜ üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi ning arstiteaduskonna molekulaarse ja kliinilise meditsiini keskuse immunoloogia töörühmas ning eksperimentaalne osa Saksamaa Ulmi Ülikooli diabeedi, endokrinoloogia ja metabolismi töörühmas. Väitekirja juhendas TÜ arstiteaduskonna immunoloogiaprofessor Raivo Uibo ja oponendiks oli professor Åke Lernmark Seattle’i Washingtoni Ülikoolist.

Eesti Arst 2008; 87(3):225